פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Active Product Support

24 x 7 Active Product Support Open

 Billing

24 x 5 Billing Resolution Support Open

 PAYPAL PAYMENT METHOD

Send Paypal payment to "bbrdpbills@gmail.com" and attach screenshot for verification

 Demo Request

24 x 5 Demo Account Support Open

 Abuse

24 x 7 Abuse Resolution Support Open

 Install Request

24 x 7 Software Install Support Open

 Free Talk

Want To Say Something/Suggestions ?

 PRIVATE RDP REQUEST

You can request the quote for Private rdp in US / NL based on Custom order as per your requirements. We can provide private rdp in any country.